Terveystieto

TE1
Pakollinen kurssi
Terveyden perusteet TE1 – info

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä
Tutustutaan terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden tulkintoihin, esim. elämän mielekkyyden kokeminen, ruumiinkuva ja riippuvuudet nykyaikana. Kurssin suorittaminen edellyttää TE 1 –kurssin hyväksyttyä suorittamista
TE2 – Nuoret terveys ja arkielaemä – info
TE2 – tietoiskut 2009
TE 2 – tietoiskut 2006

TE3 Terveys ja tutkimus
Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen, tutkimusmenetelmiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin Lisäksi perehdytään eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden ja sairauden hoidossa. Kurssin suorittaminen edellyttää TE 1 –kurssin hyväksyttyä suorittamista.
Ohjeet tutkielman tekoon
Ohjeet tutkielman ulkoasuun ja kirjoittamiseen
Itsenäinen suorittaminen

TE3 – kurssimateriaalia
Terveystiedon linkkilista
Tautinen historia s. 7-24 tehtäviä
Tautinen historia s. 7-24 vastaukset
Sairauksien ja terveyden tutkiminen s. 37-74- muistiinpanot ja tehtävät

Soveltava kurssi

TE5 Abikurssi 0,5 kurssia
Kurssilla kerrataan aineen pakollinen ja valtakunnalliset syventävät kurssit. Kurssi on suunnattu niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa ainereaalikokeessa terveystiedon. Harjoitellaan aineelle tyypillisiä reaalikysymystehtäviä sekä kerrataan hyvän esseekirjoituksen tunnusmerkkejä.

yo valmistautuminen

Tässä apuja yo-kirjoituksiin valmistautumiseen ja vastaamiseen:
Vastausohjeita
Virtaa – TE2 muistiinpanot
Virtaa – TE3 muistiinpanot

Alla olevasta linkistä löydät harjoituskysymyksiä eri aihealueista.
Terveystiedon harjoituskysymyksiä
Harjoituskysymysten vastaukset

Lisämateriaalia
Suomen kansantautien viime aikojen kehitys
Kouluterveyskyselyn tilastoja
Ravitsemussuositukset
Terveystiedon sanalista
Ylen abitreenit terveystiedosta
Syövät
Ilmaston muutos