MAA14

Johdanto lukiomatematiikkaan

Kurssi suoritetaan tarvittaessa itsenäisesti lukion alkaessa. Lisätietoa matematiikan tunnilla.