MAA11

Lukuteoria ja logiikka (syventävä)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lauseen formalisoiminen ja lauseen totuusarvo, avoin lause, kvanttorit sekä suora ja epäsuora todistus. Keskeisiä sisältöjä ovat edelleen kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonaislukujen kongruenssi.

Ajankäyttösuunnitelma

Tunti

Pvm

Aihe
1

6.2.

Joukko-oppia
2

7.2.

Johdatus logiikkaan
3

11.2.

Logiikan konnektiivit, totuustaulu
4

13.2.

Yhdistetyn lauseen totuustaulut Tautologia
5

14.2.

Penkkarit
6

18.2.

Loogiset piirit
7

20.2.

Predikaattilogiikkaa
8

21.2.

Todistusmenetelmiä: suora todistus
9

4.3.

Epäsuora todistus
10

6.3.

induktio
11

7.3.

12

11.3.

13

13.3.

Lukujärjestelmistä
14

14.3.

Kokonaislukujen jaollisuus
15

18.3.

Jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi
16

20.3.

17

21.3.

Diofantoksen yhtälö
18

25.3.

Kongruenssi
19

27.3.

20

28.3.