Saksa

Hyvää päivää hauska tutustua (SAB31)
Tervehdykset, toivotukset, tien kysyminen ym. saksankielisistä maista.

Näin asiat hoituvat (SAB32)
Matkailu ja arkipäivään liittyvät tilanteet, ruokailutottumukset Keski-Euroopassa

Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33)
Kurssin aiheina perhe, harrastukset, mielipiteen ilmaiseminen.

Meillä ja muualla (SAB34)
Paikkojen kuvaaminen, omasta maasta ja kotipaikasta kertominen.

Ennen ja nyt (SAB35)
Koulumaailma meillä ja saksankielisissä maissa.

Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (SAB36)
Nuorten elämää käsitteleviä aihepiirejä: työ, asuminen, tunteet, kulutustottumukset.

Kulttuuri (SAB37)
Aihepiirit liittyvät läheisesti kansainvälisyyskasvatukseen. Saksalainen kulttuuri sekä saksalaisen että ulkomaalaisen silmin.

Yhteinen maapallomme (SAB38)
Asiatekstejä, EU, yhteiskunta ja sen ongelmat. Yo-kirjoituksiin valmentautuminen.