Ruotsi

Kurssit RUB11-RUB15 ovat pakollisia

Syventävät kurssit

Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6)
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää ja suullisen kielen käyttöä jokapäiväisissä ja vaativammissa tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat pohjoismainen kulttuuri ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan myös tekstien ja kuunteluiden avulla. Harjoitusmateriaaleina käytetään myös ylioppilaskirjoituksiin valmentavia tehtävätyyppejä.
Numeroarvostelu, suullisesta kokeesta oma arviointi ja todistus.

Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)
Korostetaan nuoren mahdollisuuksia maailmankansalaisena lähtökohtaansa unohtamatta. kartutetaan opintoihin, työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää sanastoa. Vahvistetaan suullista tuottamista sekä lisätään kuullun – ja tekstinymmärtämisvalmiuksia.
Numeroarvostelu

Soveltavat kurssit

Yli kynnyksen (RUB8)
Peruskoulun sanoja ja rakenteita kertaava kurssi, joka helpottaa siirtymistä lukioon. Perehdytään lukion työtapoihin ja kielten opiskelutekniikkaan.

Abikurssi(RUB9)
Kerrataan kurssien 1-5 aihepiirejä ja vahvistetaan kieliopin perusrakenteita ja sanastoa. Harjoitellaan YO -koetta varten.