MAA13

Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (syventävä)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleiset ominaisuudet, funktioiden raja-arvot äärettömyydessä ja lukujonojen raja-arvot sekä epäoleelliset integraalit.

Ajankäyttösuunnitelma

Tunti

Pvm

Aihe
1

3.10.

Lukujonon raja-arvo
2

4.10.

Sarja
3

7.10.

4

10.10.

Geometrinen sarja
5

11.10.

6

14.10.

Funktion raja-arvo ja jatkuvuus
7

17.10.

Funktion derivoituvuus
8

18.10.

J:vien ja d:vien funktioiden ominaisuuksia
9

28.10.

Korkeamman kertaluvun derivaata
10

31.10.

11

1.11.

Osittaisintegrointi
12

4.11.

13

7.11.

Murtofunktion integrointi
14

8.11.

Integrointi sijoituksen avulla
15

11.11.

16

14.11.

Paloittain määritellyn funktion integrointi
17

15.11.

Epäoleelliset integraalit
18

18.11.

Jatkuva todennäköisyysjakauma
19

21.11.