Yhteiskuntaoppi

YH1 Yhteiskuntatieto
Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vattaminen.

YH2 Taloustieto
Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

YH3 Kansalaisen lakitieto
Kurssi on lakitiedon peruskurssi. Kurssilla opiskelija oppii valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimensa itse. Kurssilla näkökulma on nuoren jokapäiväisessä elämässä ja lähitulevaisuudessa eteen tulevissa oikeudellisissa kysymyksissä esimerkiksi työsopimuksen tekeminen ja vuokrasopimuksen solmiminen.

YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.

YH5 Yrittäjyyden peruskurssi

Kurssi perehdyttää yrittämisen perusasioihin ja tutustuttaa opiskelijoita paikalliseen yrittämiseen.

YH6 Asiakaspalvelukurssi

Kurssi valmentaa opiskelijoita asiakaspalvelutyöhön. Kurssin työmenetelminä ovat lähiopetus ja raportin/portfolion tekeminen. Lähikoulutuspäivät suoritetaan asiantuntijoiden ohjauksessa ja ne sisältävät aktiivisia toimintaharjoituksia. Portfolio/raportti kootaan kurssilla opittujen asioiden ja omien kesätöiden tai muiden nuorten asiakaspalvelukokemuksiin liittyen.