FY6

Sähkö
Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan
  • osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä

  • Keskeiset sisällöt

  • sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa
  • jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
  • Ohmin laki
  • Joulen laki: vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait
  • Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä
  • kondensaattori, kytkennät ja energia
  • sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi