Filosofia

FI-1
Pakollinen kurssi

FI-2 FILOSOFINEN ELÄMÄ
Pohdimme hyvän elämän perusteita etiikan teorioiden ja
käytännön esimerkkien avulla

FI-3 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA

Miten uskomus, tieto ja totuus erotellaan?
Mitä on on?
Ihmettelemme olemisen eri puolia

FI-4 YHTEISKUNTAFILOSOFIA

Olisiko viisas filosofi paras hallitsija?
Kulkevatko vapaus ja oikeudenmukaisuus yhdessä?
Tarkastelemme yhteiskuntaa eri teorioiden ja arjen
kokemusten näkökumista