oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään seuraavia vastaavuuksia:
Kurssien vastaavuudet
Kurssi korvaa kurssin
MAA1 MAB1
MAA3 MAB2
MAA6 MAB5
MAA7 MAB4
MAA8 MAB3

Jos vaihdat oppimäärää ja olet saanut korvaavuuslistalta löytyvästä pitkän matematiikan kurssista hylätyn arvosanan (4), kurssin suorittamiseen riittää suorittaa lyhyen matematiikan vastaavan kurssin uusintakoe. Mahdolliset pitkän oppimäärän vastaavaan kokeeseen osallistumiset lasketaan mukaan uusintakoemääriin myös lyhyttä kurssia suoritettaessa (korkeintaan 2 uusintakertaa yhteensä, jonka jälkeen kurssin on käytävä uudelleen).

Vaihdettaessa lyhyestä pitkään oppimäärään tulee suorittaa kaikki pitkän matematiikan kurssit, koska pitkän matematiikan kurssien sisällöt ovat lyhyen vastaavia kursseja laajemmat. Pitkän matematiikan tiiviistä opiskelutahdista johtuen vaihtoa ei suositella ensimmäisen syksyn jälkeen.