MAA9

Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat suunnattu kulma ja radiaani, trigonometristen funktioiden symmetria- ja jaksollisuusominaisuudet, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen ja trigonometristen funktioiden tutkiminen derivaatan avulla. Keskeisiä sisältöjä ovat edelleen lukujono, erikoistapauksina aritmeettinen ja geometrinen jono, sekä aritmeettinen ja geometrinen summa.

Ajankäyttösuunnitelma

Tunti

Pvm

Aihe
1

10.2.

Kertaus, Suunnatun kulman kosini ja sini
2

11.2.

Kosinin ja sinin ominaisuuksia
3

12.2.

Kulman ratkaiseminen 1
4

17.2.

Tangentti
5

18.2.

Radiaani
6

19.2.

Trigonometriset funktiot
7

3.3.

Tridonometristen funktioiden derivaatat
8

4.3.

Suurin ja pienin arvo
9

5.3.

10

10.3.

1. Välikoe
11

11.3.

Lukujono
12

12.3.

Aritmeettinen lukujono
13

17.3.

Geometrinen lukujono
14

18.3.

Rekusiivinen lukujono
15

19.3.

Aritmeettinen summa
16

24.3.

Geometrinen summa
17

25.3.

18

26.3.

2. välikoe