Itsenäinen opiskelu

Joitain lukion kursseja voi suorittaa itsenäisesti. Tällöin kurssiin kuuluu loppukokeen lisäksi suullinen tentti sekä harjoituksia ja/tai muita kirjallisia töitä (analyysejä, projektitöitä, haastatteluja, tutkielmia). Jos kurssi soveltuu suoritettavaksi itsenäisenä, opiskelija saa kurssin opettajalta yksityiskohtaiset ohjeet, mitkä suoritukset kuuluvat kurssiin lopputentin lisäksi. Täytä lomake, jolla anot kurssin itsenäistä suorittamista.

Itseopiskelu sopii etenkin lahjakkaille, tarmokkaille ja motivoituneille oppilaille. Edellytyksenä kurssin itsenäiselle opiskelulle on pääsääntöisesti se, että opiskelija on saanut edellisestä saman aineen kurssista arvosanakseen vähintään 8. Jos kurssit menevät lukujärjestyksessä päällekkäin, voi opiskelija neuvotella opettajan kanssa mahdollisista joustoista itsenäisen opiskelun ehtoihin.

Voit suorittaa kursseja myös ISOverstaassa. Lisätietoja asiasta antaa opinto-ohjaaja Saija Salmi ja rehtori Kari Leskinen.