Fy7

Sähkömagnetismi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä
 • perehtyy sähköturvallisuuteen
 • syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa

 • Keskeiset sisällöt

 • magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä
 • varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä
 • induktiolaki ja Lenzin laki
 • induktioilmiöitä – pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio
 • energian siirto sähkövirran avulla
 • tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden
 • määrittäminen
 • värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä
 • sähköturvallisuus
 • energiateollisuus