Äidinkielen ja kirjallisuuden koe

Äidinkielen sähköinen koe pähkinänkuoressa

● Kaksi koetta ja kaksi koepäivää, molempien kokeiden kesto 6 tuntia
● Molemmissa kokeissa laajan tekstikäsityksen mukaisesti monimuotoisia aineistoja
● Lukutaidon koe:

o Kokeessa on kaksi osaa: A-osa keskittyy asia- ja mediateksteihin ja B-osa kauno-kirjallisiin ja muihin fiktiivisiin teksteihin.
o Molemmissa osissa valitaan kahdesta tehtävänannosta toinen.
o Tehtävänannot voivat olla yksi- tai moniosaisia.
o Lukutaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

● Kirjoitustaidon koe:

o Kokeessa on yhtenäinen teema ja siihen liittyviä aineistoja.

o Kaikki tehtävät ovat aineistopohjaisia.
o Tarjolla on 5–7 tehtävänantoa, joista valitaan yksi.
o Tavoitteena on laatia pohtiva, näkökulmia avaava tai kantaa ottava teksti.
o Kirjoittaja valitsee itse näkökulmansa ja siihen sopivat aineistot.
o Vähintään kahta tekstiä on hyödynnettävä.
o Kirjoitustaidon kokeen maksimipistemäärä 60 pistettä.

Lisätietoa:
– Äidinkielenkokeen tehtävistä
Esimerkkitehtäviä