ISOvertas

Yleistä ISOverstaasta
ISOverstas tuottaa, kehittää, jakaa ja ylläpitää verkko-opetuspalveluja. Se on useiden toisen asteen oppilaitosten yhteenliittymä. Juvan lukiossa opiskelevalle se tarjoaa sekä ohjattuja että itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja. Kurssit hyväksytään sellaisenaan lukion päättötodistukseen mukaan, eli ne vastaavat normaaleja opetettavia kursseja. Kurssien opettajat ovat ISOverstaaseen kuuluvien oppilaitosten opettajia.

Mitä kursseja ISOverstaassa voi ja kannattaa suorittaa?
ISOverstaan kautta voit täydentää kurssivalikoimaasi. Sen kautta voit suorittaa esimerkiksi italian tai japanin kielten kursseja. Voit myös yrittää suorittaa hylättyjä kursseja, jos et pysty enää uusimaan Juvan lukiossa. Voit myös käydä ISOverstaan kautta sellaisia kursseja, joiden kontaktiopetukseen et voi Juvan lukiossa osallistua kurssitarjottimen päällekäisyyksien vuoksi.

ISOverstaassa tarjotaan suurin osa lukion pakollisista ja syventävistä kursseista. Päivitetty kurssitarjonta löytyy sähköisenä versiona ISOverstaan kotisivulta. Sivustolta löytyy myös kurssikuvaukset.

Mitä ISOverstaan kurssien opiskelu vaatii opiskelijalta?
Kurssit vaativat vastuun kantamista. Itsenäisesti suoritettavat kurssit vaativat aikataulun tekemistä ja siitä kiinni pitämistä. Mieti ennen kurssille ilmoittautumista, oletko valmis tekemään töitä kurssin läpäisyyn. Kurssin työmäärä on yhtä suuri kuin tavallisen lukiokurssin työmäärä.

Juvan lukio ei järjestä tukiopetusta liittyen sellaisiin ISOverstaan kursseihin, joita ei löydy Juvan lukion opetussuunitelmasta.

Verkkokurssien opiskelu ei vaadi erityistä tietotekniikan osaamista. Tiedostojen tallentaminen, avaaminen ja selaimen peruskäytön hallinta riittää.

Maksavatko ISOverstaan kurssit opiskelijalle jotain?
Kurssin suorittaminen on ensimmäisellä kerralla opiskelijalle ilmaista riippumatta siitä käykö kurssin loppuun vai ei. Kurssimaksut ensimmäisen kurssin osalta hoitaa Juvan lukio. Kurssin toinen yritys ISOverstaassa voi olla opiskelijalle maksullinen, mutta tästä tehdään päätöksiä vasta sitten kun asia tulee ajankohtaiseksi.

Miten ilmoittaudun kurssille?
Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä oppilaanohjaajaan (Sanna Vihera, etunimi.sukunimi@juva.fi), joka ilmoittaa opiskelijan kurssille ja lähettää maksusitoumuksen opetusta järjestävälle koululle. Tämän jälkeen kurssin opettaja tekee opiskelijalle tunnukset ISOverstaan Moodleen ellei opiskelijalla niitä jo ole. Tämän jälkeen kurssin opettaja lähettää sähköpostia jossa kerrotaan kurssin www-osoite, Moodle-tunnus ja/tai muita kurssin suorittamiseen liittyviä ohjeita.

Moodle on oppimisympäristö, josta löydät kurssien tehtävät, aikataulut ja johon myös palautat tehtävät. Siellä voit keskustella muiden kurssilaisten kanssa.

Aikaan sidotuille kursseille on ilmoittauduttava viikkoa ennen kurssin alkua.

Sanna toimii myös Juvan lukion verstastukena. Verstastuki auttaa mahdollisissa Moodlen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.