Kemia

Juvan lukion tarjoamat kemian kurssit ovat

KE1 – Ihmisen ja elinympäristön kemia
KE2 – Kemian mikromaailma
KE3 – Reaktiot ja energia
KE4 – Metallit ja materiaalit
KE5 – Reaktiot ja tasapaino
KE6 – Työ- ja kertauskurssi
Kursseista KE1 on pakollinen, KE2-KE5 valtakunnallisia syventäviä ja KE6 koulukohtainen soveltava kurssi.

Kurssien suoritusjärjestys
KE1 suoritetaan ensin. Muut kurssit kannattaa käydä numerojärjestyksessä. Myöhempien kurssien asiat perustuvat ainakin osittain aiempien kurssien tietoihin.

Kurssikirjat
KE1-KE5 kurssikirjoina käytetään Reaktio-sarjaa (Kaila ym.: Reaktio 1-5, WSOY). Kertauskurssilla käytetään kirjaa Reaktio 6 kertaus.

Linkkejä

kemian yo tehtäviä vastauksineen
Vanhojen DI-pääsykokeiden matematiikan, fysiikan ja kemian osuuksia
Täältä kysymyksiä ja vastauksia kemiallisiin ilmiöihin.