Kuvataide

Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)
Kurssilla tarkastellaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Tiedostetaan erilaisia taidekäsityksiä ja tarkastellaan taidetta eri kulttuurien tulkkina painottaen Suomen taidetta. Oma kuvallinen ilmaisu, kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin täydentävät toisiaan.

IMG_3349

Ympäristö, paikka ja tila (KU2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalintuntemusta ja estetiikkaa. Ympäristöä tarkastellaan luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä. Tutustutaan omaan lähiympäristöön kuvallisin keinoin.

IMG_0531

Syventävät kurssit

Media ja kuvien viestit (KU3)
Kurssilla tarkastellaan median kuvien (mainonta, kuvajournalismi, sarjakuva, some, internet ym.) suhdetta todellisuuteen sekä käytetään erilaisia tekniikoita oman ilmaisun välineenä.

Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4)
Kurssilla tutustutaan taidehistorian pääpiirteisiin sekä harjoitellaan kuvien tulkintaa. Omassa kuvailmaisussa sovelletaan taiteen tuntemusta.

IMG_3346

Nykytaiteen työpaja (KU5)
Nykytaiteen muodot tutuiksi, taiteiden väliset projektit, oman produktion toteuttaminen.
Soveltavat kurssit

Videokurssi 1 (KU6)
Videokuvauksen ja editoinnin perusteet.

Videokurssi 2 (KU7)
Oman lyhytelokuvan valmistaminen, työskentely edellyttää Videokurssi 1 suorittamista.

Valokuvaus (KU8)
Digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet, kuvausharjoituksia ja portfolion työstäminen omasta teemasta.


Öljyvärimaalaus (KU9)
Öljyvärimaalauksen materiaalit ja tekniikka, maalauksen toteuttaminen omien luonnosten pohjalta, tavoitteena oman kuvailmaisun kehittäminen.

IMG_3313

Kuvanveisto (KU10)
Erilaisia kuvanveistomateriaaleihin ja tekniikoihin tutustuminen.

DSC06534

Arkkitehtuuri (KU11)
Katsaus arkkitehtuurin tyylihistoriaan, tilasuunnittelun ja teknisen piirtämisen perusteet, pienoismallin toteuttaminen omasta suunnitelmasta.