MAA12

Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (syventävä)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakolasku ja jakoyhtälö sekä derivaatan ja pinta-alan numeerinen määrittäminen.

Ajankäyttösuunnitelma

Tunti

Pvm

Aihe
1

13.8.

Kertausta, polynomien jakolasku
2

14.8.

Numeeriset vs. algebraaliset menetelmät
3

16.8.

Funktion kuvaaja, Transkendenttifunktiot
4

20.8.

Algoritmi ja ohjelma
5

21.8.

Polynomien jaollisuus
6

23.8.

Korkeamman asteen yhtälöt
7

27.8.

8

28.8.

Virhe
9

30.8.

Jonot ja raja-arvot
10

3.9.

Funktion nollakohdat
11

4.9.

Newtonin menetelmä
12

6.9.

Iterointi
13

10.9.

Muutosnopeus ja derivaatta
14

11.9.

15

13.9.

Pinta-alan numeerinen määrittäminen
16

17.9.

17

18.9.

Määrätty integraali
18

20.9.

19

24.9.