Lyhyt matematiikka

MAB1 – Lausekkeet ja yhtälöt (1. vuosi)

Lausekkeet ja yhtälöt on lukion lyhyen matematiikan ensimmäinen pakollinen kurssi. Kurssilla käsitellään prosenttilaskentaa, yhtälön ratkaisua ja polynomilaskentaa. Kurssikirja on Kangasaho ym: Lyhyt matikka 1.

MAB2 – Geometria (1. vuosi)

Geometria on lukion lyhyen matematiikan toinen pakollinen kurssi. Kurssilla käsitellään yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa, pythagoraan lausetta. Lasketaan kuvioiden pinta-aloja ja kappaleiden tilavuuksia. Kurssikirja on Kangasaho ym: Lyhyt matikka 2.

MAB3 – Matemaattisia malleja I (1. vuosi)

Matemaattisia malleja I on lukion lyhyen matematiikan kolmas pakollinen kurssi. Kurssilla tutustutaan suoran yhtälöön ja eksponentti- sekä potenssifunktiohin. Kurssikirja on Kangasaho ym: Lyhyt matikka 3.

MAB4 – Matemaattinen analyysi (2. vuosi)

Matemaattinen analyysi on lukion lyhyen matematiikan neljäs pakollinen kurssi. Kurssikirja on Kangasaho ym: Lyhyt matikka 4.

MAB5 – Tilastot ja todennäköisyys (2. vuosi)

Tilastot ja todennäköisyys on lukion lyhyen matematiikan viides pakollinen kurssi. Tutustumme todennäköisyys laskentaan sekä tilastollisiin kuvaajiin ja niiden käsittelyyn. Kurssikirja on Kangasaho ym: Lyhyt matikka 5.

MAB6 – Matemaattisia malleja II (3. vuosi)

Matemaattisia malleja II on lukion lyhyen matematiikan kuudes ja viimeinen pakollinen kurssi. Kurssilla ratkaistaan mm. yhtälöryhmiä ja epäyhtälöryhmiä. Lisäksi tutustutaan lineaariseen optimointiin. Kurssikirja on Kangasaho ym: Lyhyt matikka 6.

MAB7 – Talousmatematiikka (2. tai 3. vuosi)

Talousmatematiikka on lukion lyhyen matematiikan ensimmäinen syventävä kurssi. Kurssilla tutustutaan talouselämän käsitteisiin ja annetaan välineitä oman talouden suunnitteluun, kuten säästämiseen, lainan maksuun. Kurssikirja on Kangasaho ym. Lyhyt matikka 7.

MAB8 – Matemaattisia malleja III (2. tai 3. vuosi)

Matemaattisia malleja III on lukion lyhyen matematiikan toinen syventävä kurssi. Kurssilla tutustutaan syvemmin trigonometriaan ja opitaan vektorin käsite. Kurssikirja on Kangasaho ym. Lyhyt matikka 8.

MAB9 – Kertaus (3. vuosi)

Kertaus on Juvan lukion koulukohtainen soveltava kurssi. Kerrataan keskeisimpiä kurssien 1-6 asioita ja valmistaudutaan yo-kokeeseen. Kurssikirjasta tiedustelut opettajalta.
Arvostelu: Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn suorittamiseen riittää tunneilla osallistuminen sekä preliminäärikokeeseen osallistuminen.

Kurssien suoritusjärjestys

Kurssit kannattaa käydä numerojärjestyksessä. Kurssit MAB7 ja MAB8 voi suorittaa 2. tai 3. opiskeluvuotena. Toistaiseksi lyhyen matematiikan kurssit on sijoitettu kurssitarjottimeen siten, että opiskelijan oletetaan kirjoittavan lyhyt matematiikka 3. vuoden keväällä. 3. vuoden syksyllä kirjoittaminen on mahdollista, mutta ota siinä tapauksessa yhteys opettajaan tai rehtoriin.

Lyhyen matematiikan kurssien esitiedot
Kurssi Esitiedot
MAA14
MAB1
MAB2 MAB1
MAB3 MAB1
MAB4 MAB1-3
MAB5 MAB1-3
MAB6 MAB1-3
MAB7 MAB1-3
MAB8 MAB1-3
MAB9 MAB1-6

Kurssikirjat

Lukuvuonna 2013-2014 kurssikirjoina käytetään WSOY:n Lyhyt Matikka -sarjan oppikirjoja (Kangasaho ym.: Lyhyt matikka 1-8)

Linkkejä