MAA6

Todennäköisyys ja tilastot

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma tunnuslukuineen, todennäköisyyden käsite, kombinatoriikka ja sen käyttö todennäköisyyksien laskemiseen, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti todennäköisyysjakauma ja sen odotusarvo sekä normaalijakauma.

Ajankäyttösuunnitelma

Tunti

Pvm

Aihe
1

12.8.

2

13.8.

Todennäköisyyksiä alkeistapauksia laskemalla
3

14.8.

Geometrinen tn
4

19.8.

Satunnaismuuttujan odotusarvo
5

20.8.

Tuloperiaate
6

21.8.

Järjestysten lukumäärä
7

26.8.

Osajoukkojen lukumäärä
8

27.8.

Todennäköisyyksiä kombinatoriikan avulla
9

28.8.

10

2.9.

1. välikoe
11

3.9.

Yhteenlaskusääntö
12

4.9.

Kertolaskusääntö
13

9.9.

Toistokoe
14

10.9.

Diskreetti tilastollinen jakauma
15

11.9.

Jatkuva tilastollinen jakauma
16

16.9.

Normaalijakauma
17

17.9.

18

18.9.

Binomin jakauma
19

23.9.

20

24.9.

2. välikoe