FY5

Pyöriminen ja gravitaatio

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden
 • laskennallista hallintaa
 • syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta

 • Keskeiset sisällöt

 • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen
 • pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike
 • pyörimisen liikeyhtälö
 • pyörimismäärän säilyminen
 • pyörimisliikkeen energia
 • ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys
 • gravitaatio ja gravitaation alainen liike
 • heittoliike ja planeettojen liike
 • satelliitit ja niiden käyttö