Ke2

Kemian mikromaailma on lukion kemian ensimmäinen syventävä kurssi. Tutustaan syvemmin atomin rakenteeseen ja molekyylien muotoihin. Lisäksi tutkitaan erilaisia kemiallisia sidostyyppejä. Kurssikirja on Kaila ym: Reaktio 2 – Kemian mikromaailma.

Tiivistelmä

Linkkejä kurssiin liittyviin tehtäviin

Isomeria