Elämänkatsomustieto

ET1

ET2

ET3


ET4 KULTTUURIPERINTÖ JA IDENTITEETTI

Miten kultturin vaikutus näkyy yhteiskunnassa ja yksilöissä?
Mitä haasteita monikulttuurisuus asettaa ?

ET5 MAAILMAN SELITTÄMINEN KATSOMUSPERINTEISSÄ
Tutustumme eri uskontoihin ja ideologioihin ja pohdimme
niiden vaikutusta yksilön, ryhmien ja yhteiskunnan toimintaan