Ranska

RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Oppikirja: OTAVA Voilà I

RAB32 Näin asiat hoituvat
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Esim. ostokset ja matkustaminen. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Oppikirja: OTAVA Voilà I

RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset
Kurssi käsittelee nuorten vapaa-aikaa ja harrastuksia. kuten esim. elokuvaa, musiikkia ja sarjakuvaa.Oppikirja: OTAVA Voilà 2

RAB34 Meillä ja muualla
Kurssin aihepiireinä ovat Suomi ja ranskankielinen maailma. Oppikirja: OTAVA Voilà 3

RAB35 Ennen ja nyt
Ranskalaisen elämän ilmiöt ennen ja nyt. Aiheina esim. terveys ja hyvinvointi. Ranskalaista yhteiskuntaa lähestytään ranskalaisuuden symbolien ja Ranskan historian näkökulmasta. Oppikirja: OTAVA Voilà 4

RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssilla tutustutaan opiskelija- ja työelämään opiskelijoiden ja ammattilaisten omakohtaisten kokemusten välityksellä. Oppikirja: OTAVA Voilà 5

RAB37 Kulttuuri
Kurssin aihepiireinä ovat esim. kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita.>

RAB38 Yhteinen maapallomme
Kurssin lähtökohtana ovat esim. oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

RAB39 Suullisen kielitaidon kurssi (0.5 kurssia)
Kurssilla pyritään vahvistamaan opiskelijan suullista kielitaitoa. Kurssiin sisältyy keskusteluharjoituksia arkisista asioimistilanteista vaativimpiin puhetilanteisiin. Suoritusmerkintä.