FY2

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt
  • tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä
  • saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon
  • Keskeiset sisällöt

  • kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen
  • paine, hydrostaattinen paine
  • kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia
  • mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde
  • lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia
  • energiavarat