Apua oppimisvaikeuksiin

Oppimisvaikeuksia, lukihäiriö, opiskelutekniikat hukassa tai muita opiskeluun liittyviä ongelmia?

Lukiossa opiskelija voi saada yksilöllistä ohjausta ja arviointia oppimiseen liittyvissä pulmissa. Tavoitteena on tukea ja ohjata opiskelijaa saavuttamaan kykyjensä mukaiset oppimistulokset. Juvan lukiossa opiskelijoille on varattu kerran viikossa aika käydä keskustelemassa opiskeluun liittyvistä vaikeuksista erityisopettajan eli Marjon kanssa.

Juvan lukiossa kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien seulontatesti, jonka tulosten perusteella on mahdollista tehdä vastaava yksilötesti. Näiden testien yksilöllinen arviointi antaa tukea opiskelijan opiskelussa tarvitseman tuen suunnittelussa ja hänen vahvuuksiensa löytämisessä. Lisäksi näiden testitulosten pohjalta opiskelijalle voidaan tarvittaessa kirjoittaa lausunto lukihäiriöstä. Lausuntoa tarvitaan/voi käyttää ylioppilaskirjoituksissa joko arvosanan korotukseen (mahdollista vain yhdessä kirjoitettavassa aineessa) tai erityisjärjestelyjen hakemiseen, mikäli lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Tällöin tarvitaan kuitenkin myös esim. neurologin lausunto.