MAA5

Vektorit

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat vektoreiden perusominaisuudet, vektorien yhteen- ja vähennyslasku, vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektorien skalaaritulo sekä avaruuden suorat ja tasot.

Ajankäyttösuunnitelma

Tunti

Pvm

Aihe
1

8.4.

Vektori
2

9.4.

Vektorien summa ja erotus
3

11.4.

Vektorin kertominen luvulla
4

15.4.

Vektorin komponentti
5

16.4.

Geometriaa vektorien avulla
6

22.4.

xy-tason vektorit
7

23.4.

Kolmiulotteinen koordinaatisto
8

25.4.

Suora
9

29.4.

10

30.4.

11

2.5.

Taso
12

6.5.

13

7.5.

Pistetulo
14

9.5.

Pisteiden geometrinen tulkinta
15

13.5.

16

14.5.

Pisteen etäisyys suorasta
17

16.5.

Pisteen etäisyys tasosta
18

20.5.

19

21.5.