Arviointi

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Koulukohtaisten soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai sanallinen arviointi.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona.

Jotta opiskelija voisi saada lukion päättötodistuksen, hylättyjä kursseja (pakolliset+syventävät) saa olla kustakin oppiaineesta korkeintaan 1/3:

 

opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja kurssiarvosanoja voi olla enintään
1-2 kurssia 0
3-5 kurssia 1
6-8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa.

Ylioppilaskokeeseen osallistumiseen vaaditaan, että opiskelija on suorittanut kyseisen oppiaineen kaikki pakolliset kurssit (ei tarvitse olla välttämättä hyväksytysti suoritettu 2/3).