Uusitakuulustelut

Arvostelematta jääneen tai hylätyn kurssin uusiminen

  • Kirjallinen koeosuus voidaan suorittaa uusintakuulusteluissa
  • Sinulla on käytettävissäsi kaksi yrityskertaa, mikäli niiden kuluessa et saa kurssia hyväksytysti läpi (arvosana vähintään 5 tai S) tulee sinun osallistua uudelleen ko. kurssille.
  • Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen on sitova ja edellyttää kokeeseen osallistumisen!
  • Ilmoittautumislomakkeen voit ladata tästä tai hakea koulun kansliasta. Palautus allekirjoitettuna kansliaan määräaikaan mennessä.
  • Jos saat kurssista hylätyn arvosanan, ota yhteyttä opettajaasi ja mieti hänen kanssaan mitä sinun tulee muuttaa opiskelussasi, ettei hylättyjä tule enempää.

    Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen
    Voit myös yrittää arvosanan korotusta jo hyväksytystä kurssista. Korotustenttejä on lukuvuoden aikana kaksi kappaletta, joista ensimmäinen järjestetään 1. jakson alussa ja toinen 4. jakson alussa. 1. jakson alun korotustentti on samalla viidennen jakson uusintakoepäivä.