Uskonto

Kurssit UE1-UE3 ovat pakollisia

Syventävät kurssit

Uskontojen maailmat (UE4)
Tutustutaan maailmanuskontoihin niiden omista lähtökohdista käsin. Kurssi antaa tietoa ja valmiuksia muiden uskontojen edustajien kohtaamiseen. Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan.

Suomalainen uskonnollisuus (UE5)
Luodaan katsaus Suomen uskonnolliseen historiaan muinaisuskonnosta nykyhetkeen. Hahmotetaan Suomen uskonnollinen kenttä perehtymällä erilaisiin yhteisöihin. Pohditaan ajankohtaisia uskonnollisia ilmiöitä ja kysymyksiä.