Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee opiskelijoita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Ratkaisuja ongelmiin etsitään yhdessä opiskelijan ja hänen verkostonsa kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun henkilökunnan, lastensuojelun, terveydenhuollon ja esim. perheneuvolan kanssa. Koulukuraattori osallistuu oppilashuoltotyöryhmän toimintaan.

Koulukuraattori on tavattavissa  koulukeskuksella
terveydenhoitajan huoneessa seuraavasti:

Asiakkaat ovat tervetulleita myös ilman ajanvarausta! Muina
aikoina vastaanotto kunnanvirastolla, perusturvatoimistossa.

Aikavaraukset puhelimitse tai sähköpostilla, yhteyttä voivat ottaa
nuoren itsensä lisäksi esim. opettajat ja vanhemmat.

Koulukuraattori Kyllikki Klem, puhelin 040 738 0757.