Psykologia

Psy1
Pakollinen kurssi

Psy2 IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS
Tutustumme elämänkaaren eri vaiheisiin vauvasta vaariin

Psy-3 IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET
Miten tarkkaavaisuus, havaitseminen, muisti, vireystila ja tietoisuus ohjaavat tiedonhankintaamme?
Kurssi toteutetaan parityöskentelynä.

Psy-4 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA

Onko motivaatio tunne? Onko älykkäämpi myös onnellisempi? Ovatko
kaikki ihmiset luovia?
Perehdymme biologian ja psyyken yhteistoimintaan (aivot)

Psy-5 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS

Onko temperamentti sama asia kuin persoonallisuus? Miksi stressaannun?
Miten selviän kriiseistä? Kuka on mieleltään terve? Minkälainen terapia
autaa varmasti?

Psy-6 Soveltava kurssi TUTKI JA KOKEILE

Tee tutkimus itseäsi kiinnostavasta psykologisesta ilmiöstä!
Perehdymme tutkimuksenteon alkeisiin
Toteutetaan yksilö-tai parityönä

Psy-7 Soveltava kurssi SOSIAALISET TAIDOT
” Minusta tulee me”
Miten auktoriteetti, ympäristö ja ryhmä vaikuttavat käyttäytymiseen?
Tiivistyykö tyhmyys joukossa?

Psy-8