Koeviikot

Kaikkien kurssien kokeet keskitetään koeviikolle, joka päättää jakson. Koeviikolle laaditaan erillinen lukujärjestys. Kokeet järjestetään koeviikolla pää­sääntöisesti päivittäin kello 9 – 12 omassa kotiluokassa.

Iltapäivien (kello 12-15/16) taideaineiden ja liikunnan tunnit pidetään myös koeviikolla tavallisen lukujärjestyksen mukaisina. Lisäksi yhtenä koeviikon päivänä jär­jestetään kello 12 – 13 ryhmänohjaajan tunti, joka sovitaan erikseen ryhmäohjaajan kanssa kullekin jaksolle.

Jos opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä (esim. sairaus) poissa kurssikokeesta, opiskelijan tulee osallistua kesän uusintakuulusteluun tai kurssi tulkitaan keskeytetyksi. Mikäli kurssilla on välikokeet ja opiskelija on poissa 1. välikokeesta, hän voi yleensä tehdä molemmat välikokeet 2. välikokeen aikana. Jos opiskelija on poissa 2. välikokeesta, menetellään kuten kurssikokeen tapauksessa.