MAA2

Polynomifunktiot
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöt, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen ja polynomiepäyhtälön ratkaiseminen.

Ajankäyttösuunnitelma

Tunti

Pvm

Aihe
1

3.10.

Reaaliluvut
2

4.10.

Ensimmäisen asteen epäyhtälö
3

7.10.

Funktio
4

10.10.

Polynomilaskennan kertaus ja täydennys
5

11.10.

Summan ja erotuksen tulo
6

14.10.

Summan ja erotuksen tulo
7

17.10.

Toisen asteen polynomifunktio
8

18.10.

Toisen asteen yhtälön ratkaisukaava
9

28.10.

Sovelluksia
10

31.10.

1. välikoe?
11

1.11.

Toisen asteen epäyhtälö
12

4.11.

13

7.11.

Diskriminantti
14

8.11.

Tulon nollasääntö
15

11.9.

Korkeamman asteen yhtälöt ja epäyhtälöt
16

14.11.

17

15.11.

Nollakohtien ja tekijöiden yhteys
18

18.11.

19

21.11.

2. välikoe