Pitkä matematiikka

Opettaja

Petri Viherä (petri.vihera@juva.fi)

Kurssit

MAA1-10 ovat pakollisia kursseja, 11-13 valtakunnallisia syventäviä ja 14-16 koulukohtaisia soveltavia kursseja.

 

Oppikirjat

Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 1-10 ja 12, WSOY.(Kurssit MAA1-MAA10 ja MAA12)

Jäppinen ym.: Lukion Calculus: Lukuteoria ja logiikka (MAA11), Otava

Jäppinen ym.: Lukion Calculus:Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) , Otava.

Kursseilla MAA14, MAA15 ja MAA16 ei ole käytössä oppikirjaa.

Kurssien suoritusjärjestys

Alla olevan kaavion mukaan valitsemalla voit suorittaa kaikki matematiikan kurssit kolmena opiskeluvuotena ennen abikevään ylioppilaskirjoituksia. Jos aiot osallistua pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen, niin suosittelen että valitset kaikki tarjolla olevat pitkän matematiikan kurssit.

1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso
1. vuosi MAA1/14 MAA2 MAA3 MAA4 MAA5/11
2. vuosi MAA6 MAA7 MAA8 MAA9 MAA10/11
3. vuosi MAA12 MAA13/15 MAA16

 

Arvostelu

Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin ja päättötodistuksen matematiikan arvosana on näiden keskiarvo. Soveltavat kurssit MAA14 – 16 arvioidaan suoritusmerkinnöin.

Linkkejä