Liikunta

Pakolliset kurssit

LI1 Taitoa ja kuntoa (1. vuosi syksy)
LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen (2. vuosi kevät)

Syventävät kurssit

LI3 Virkisty liikunnasta
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntamuotojen kautta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin sisällön.

LI4 Yhdessä liikkuen (tanssikurssi) (2. vuosi)
Kurssilla harjoitellaan ja toteutetaan Wanhojen tanssit.

LI5. Kunnon kurssi (abikurssi) (3. vuosi)
Kurssin tavoitteena on opiskelijan oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen myös henkisen vireyden ylläpitäjänä. Kurssin aikana oppilaille pyritään muodostamaan käsitys kunnon eri osa-alueiden (mm. kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus) harjoittamiseen liittyvistä tekijöistä.

Juvan lukion soveltavat kurssit

LI6 Talviurheilukurssi
Tämä kurssi on tarkoitettu ulkoilman ystäville, sillä kurssin sisältönä ovat talvilajit. Luistelu, jääpelit, hiihto, laskettelu, lumilautailu, curlinki ja ulkopelit hangessa tulevat tutuiksi tämän kurssin myötä.

LI7 Mailapelikurssi
Kurssi ajoittuu joko syksylle tai keväälle. Opiskelijat harjoittelevat yleisempiä Suomessa pelattavia mailapelejä sekä tutustuvat ulkomaalaisiin mailapeleihin. Kurssin lajeina ovat mm. pesäpallo, tennis, sulkapallo, lacrosse, golf ja salibandy. Lajipainotukset sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

LI8 Salibandykurssi
Kurssilla harjoitellaan ja pelataan salibandyä. Kurssin voi suorittaa osallistumalla Juvan lukion salibandykerhoon joka järjestetään koulupäivän jälkeen. Yhtenä lukuvuonna järjestetään 0,5 kurssia tytöille ja 0,5 kurssia pojille. Saadaksesi kokonaisen kurssin sinun tulee osallistua kahtena vuonna kerhoon.

LI9 Pelikäsityskurssi
Kurssilla lähestytään opiskelijoiden yhdessä valitsemia lajeja taktisesta näkökulmasta. Eri pelien lainalaisuudet, peruskuviot, -strategiat ja –taktiikat esitellään. Kurssi koostuu luennoista,
lajianalyysista ja lajiharjoituksista.

LI10 Liikunnan lukiodiplomi
Lukiodiplomi suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Diplomin suorittaminen edellyttää vähintään viiden liikuntakurssin suorittamista. Lukiodiplomiin koostuu uimataito- ja kuntotestistä, tutkielmasta, näyttökokeesta opiskelijan valitsemassa lajissa ja liikuntaportfoliosta. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.
Kysy lukiodiplomin suorittamisesta liikunnan opettajilta.

Ohjaajakurssit (LI12-13)
Kurssi toteutetaan osallistuminen ohjaajakoulutukseen tai toimimalla ohjaajana kerhoissa/seurassa. Vaadittava ohjaustuntimäärä (38*45 min). Ohjaajakurssin suorittamisesta (3 op) saa siis molemmat kurssit

Kilpaurheilukurssit (LI13-24)
Kurssit voidaan järjestää yhteistyössä Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa. Kurssien tavoitteena on, että opiskelijat saa yhdistettyä kilpaurheilun ja lukio-opintoihin joustavasti. Hän saa ohjausta oman kilpaurheilulajin harjoitteisiin sekä perustiedot yksilöllisen harjoitusohjelman laatimiseen. Hän myös ymmärtää lihashuollon ja ravinnon merkityksen