FY8

Aine ja säteily

Tavoitteet

 • tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja
  rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina
 • syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden
  tulkitsijana

 • Keskeiset sisällöt

 • sähkömagneettinen säteily
 • röntgensäteily mustan kappaleen säteily
 • valosähköilmiö
 • säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne
 • atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli
 • kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio
 • atomiytimen rakenne
 • radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus
 • massan ja energian ekvivalenssi
 • ydinreaktiot ja ydinenergia
 • aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu