Lukioon tutustumisiltapäivä yseille

Torstaina lukiomme väki keskeytti arkisen aherruksen iltapäivän ajaksi ja esittelimme lukiotamme peruskoulun 9. luokkalaisille. Iltapäivän aikana ysit saivat mahdollisuuden tutustua lukiossa opiskeltaviin oppiaineisiin. Lukiolaiset esittelivät eri oppiaineiden kurssisisältöjä ja opiskelumenetelmiä kahdeksalla eri rastilla. Myös lukioteatteri antoi näytteitä tulevasta esityksestään ja oppilaskunnan hallitus esitteli toimintaansa lukiossa. Ysit näyttivät pitävän iltapäivästä ja kiinnostus lukiota kohtaan tuntui heräävän.
Facebook-sivuilla voit nähdä myös videomateriaalia iltapäivästä.